UVJETI KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja
Sadržaj na web stranicama www.zoka-gradevinskiradovi.hr zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica www.zoka-gradevinskiradovi.hr, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama www.zoka-gradevinskiradovi.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Zoka, Obrta za građevinske radove (dalje u tekstu: Obrta) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu udruzi ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Obrta se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za (i) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

 

Ove web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Obrta nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

 

Web stranice www.zoka-gradevinskiradovi.hr koriste tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

 

Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika web stranica www.zoka-gradevinskiradovi.hr samo za vrijeme trajanja njegovog posjeta ovim web stranicama te se korisniku na taj način omogućuje da se učinkovitije služi web stranicama www.zoka-gradevinskiradovi.hr i automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. Osim toga, web stranice www.zoka-gradevinskiradovi.hr prate statističku posjećenost isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu i pritom se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika web stranica www.zoka-gradevinskiradovi.hr u vezi s regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

 

Korisnik web stranica www.zoka-gradevinskiradovi.hr uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika. Obrta isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranica  u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

 

Korištenjem web stranica www.zoka-gradevinskiradovi.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

 

Zoka, Obrt za građevinske radove se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. Zoka, Obrt za građevinske radove može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Udruzi. Zoka, Obrt za građevinske radove će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga udruzi na zadovoljstvo korisnika. Zoka, Obrt za građevinske radove se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

 

Zoka, Obrt za građevinske radove zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

 

Zoka, Obrt za građevinske radove zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na web stranicama www.zoka-gradevinskiradovi.hr.

 

Tko smo mi?

 

Naša web stranica je: https://zoka-gradevinskiradovi.hr/. Mi smo Obrt koji se bavi građevinskim radovima na prostoru Zadarske županije.

 

Podatci o lokaciji

Vlasnik: Zoran Bosiočić

Straža XXVII 2, Vir 23234
Zadarska županija
Hrvatska

OIB: 70849464591

 

Obavjest o korištenju web stranice

 

Korištenjem internet stranice potvrđujete da ste upoznati i suglasni s ispod navedenim uvjetima. Ukoliko se s uvjetima ne slažete, molimo Vas da napustite stranice Zoka, Obrta za građevinske radove https://zoka-gradevinskiradovi.hr/. Zoka, Obrt za građevinske radove pridržava prava do promjene uvjeta na internet stranici https://zoka-gradevinskiradovi.hr/ u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti.

 

Primjedbe i prigovori

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kupac može podnijeti pismenu pritužbu prodavatelju na . Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku.

 

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

 

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača. Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje. Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.”

 

Izjava o privatnosti i registraciji

 

Prilikom registracije potrebno je unijeti tražene podatke (ime, prezime, telefon, e-mail, lozinku…). Registracija je moguća tek nakon što su svi potrebni podaci upisani u bazu, a za svako daljnje korištenje usluge potrebno je upisati samo korisničko ime i lozinku. Korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko korisnik ima poteškoće prilikom registracije ili prijave ili ako dođe do bilo kakve promjene podataka, koje je korisnik unio prilikom registracije, poželjno je da u što kraćem roku ažurira svoj korisnički račun, ili o promjeni obavijesti zoka-gradevinskiradovi.hr na e-mail adresu .

 

Pravila privatnosti, zaštita osobnih podataka i ostale informacije

 

Zoka, Obrt za građevinske radove poštuje vaše pravo do privatnosti i nastoji osigurati najvišu razinu zaštite vaših osobnih podataka. U pružanju naših usluga putem ove stranice dužni smo postupati u skladu sa zakonima i propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Zoka, Obrt za građevinske radove se obvezuje da će prikupljene podatke, koje ćete dostaviti putem internetske stranice, koristiti u skladu s namjenom za koju ste nam ih povjerili isključivo uz vaše dopuštenje. U skladu s općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Zoka, Obrt za građevinske radove se obvezuju informirati kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li oni ili ne da se njihovo ime ukloni s newsletter popisa pretplatnika ili s lista kupaca čiji se podaci koriste u marketinške svrhe odnosno za internu statističku obradu. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi podaci se čuvaju u Republici Hrvatskoj. Svi djelatnici Zoka, Obrta za građevinske radove i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Vlasnik

 

Zoran Bosiočić
Zoka, Obrt za građevinske radove
https://zoka-gradevinskiradovi.hr/

KONTAKTIRAJ NAS

Javi nam se